Vizualizace a reference

3D vizualizace

Používá se při návrhu interiéru a díky počítačové simulaci Vám před započetím výroby poskytne dokonalou představu o výsledné podobě projektu.

Počítačová simulace se nejčastěji používá u bytových projektů, vstupních vestibul, jednacích místností atd.