Space planning

Buďte efektivní

  • analýza prostorových požadavků s ohledem na ergonomii a účelnost
  • k návrhu kancelářských interiérů patří logika uspořádání nábytku, praktičnost, cenová i prostorová efektivita, flexibilita a v neposlední řadě ergonomie nové kanceláře.